• Vi har krav på att våra transportörer endast använder bilar med EURO-6 motorer.
 • Vi har beslutat att alla våra anställda endast kör elbilar.
 • Vi är Miljöfyrtorn certifierade.
 • Vi följer och uppdaterar vår egen miljöpolicy enligt ISO-certifieringen. (Vi är i certifieringsprocessen, förväntad godkänd Q1-23.)
 • Våra tillverkare omfattas av regionala, nationella och/eller internationella regler och kontrollorgan, beroende på vilka certifieringar de har.
 • Ingen tillverkare har möjlighet att driva under en längre tid utan att följa de bestämmelser som myndigheterna i det land där de verkar har fastställt.
 • I Östeuropa finns en tvådelad ordning med en strikt miljöredovisning som är mer kontrollerad än vår här hemma.
 • Du kan skicka avfall för sortering av externa företag där priset är därefter. Ett miljöföretag kan sedan användas som direkt dokumentation gentemot myndigheter och institutioner.
 • Fraktionering kan utföras på det egna företaget enligt i stort sett samma fraktionering som i Norge. Priset halveras då som en tumregel.
 • Våra containrar tillverkas inom EU där deras krav gäller och beaktas.
 • Mätningar och kontroller av produkter utförs kontinuerligt med sina respektive kontrollsystem, och om avvikelser upptäcks genomgås de gemensamt.

Ja, våra produkter konstrueras och optimeras med avseende på:

 • Att minska antalet svetsmeter per container.
 • Använda höghållfast stål för att minska vikten.
 • Prefabrikering från coil för att minska skrotprocenten.
 • Välja de bästa lackprodukterna med hög halt av fasta ämnen (minst spill och lösningsmedelsinnehåll).
 • Använder mindre skor än tidigare, skämt åsido:-)
 • Men vi arbetar hela tiden med att minska och optimera det vi kan. Tillsammans med kunder, tillverkare och leverantörer uppfyller vi alltid de minsta kraven som gäller vid varje tillfälle.
 • Nej.
 • Våra producenter använder i huvudsak gas och/eller elektricitet som uppvärmningskälla. En av de största har en halmeldningsanläggning som bränner avfall (gröpp) som annars skulle ha plöjts ner. Ekonomiskt fördelaktigt med reningsutrustning enligt gällande krav. (Här har vi något att lära här i Norge.)
 • I produktionen används huvudsakligen gas som uppvärmningskälla.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!