Industrier vi arbetar med

Renhållning och avfallshantering

Renhållnings- och avfallsindustrin har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Från avfallshantering till att utveckla lösningar som minskar avfallet och ökar återvinningen av material. Även vi på Nordcon har blivit utmanade att utveckla nya idéer för hantering av containrar. Effektiva och hållbara lösningar är den nya vardagen för oss alla.

En av de viktigaste trenderna inom renhållning/avfall är fokus på cirkulär ekonomi och hållbarhet. Detta har lett till utvecklingen av containrar som har specifika uppgifter. Det bidrar till att minska avfallet och säkerställa en mer hållbar lösning för industrin.

Innovativa lösningar kring hantering av containrar har även lett till utvecklingen av smarta containrar som kan kommunicera med ett logistiksystem. Detta möjliggör en mer effektiv hantering av containrar samtidigt som det ger bättre överblick över var containrar befinner sig och vilka produkter de innehåller.

Transport- och Anläggningsbranschen

Marknaden inom transport/anläggning har sett en stor ökning de senaste åren, med fokus på smart containerhantering. Detta har lett till att fler företag har utvecklat nya teknologier och produkter för att möta behovet av effektiva och hållbara lösningar.

En av de viktigaste trenderna inom transport/anläggning är fokuset på ökad flexibilitet och mobilitet. Detta har lett till utveckling av containrar som kan kopplas samman för att bilda större enheter, vilket ger större möjligheter för transport och logistik. Detta ger företag större frihet att anpassa sig efter olika behov och situationer.

Innovativa lösningar kring containerhantering har även lett till utveckling av smarta containrar som kan kommunicera med ett logistiksystem. Detta möjliggör en mer effektiv hantering av containrar samtidigt som det ger bättre överblick över var containrar befinner sig och vilka produkter de innehåller.

Våre ansatte ved vårt lager der vi har containere du kan hente på dagen

Våra anställda har arbetat med containrar och relaterade produkter för bygg, transport, avfall och återvinning sedan 1990-talet.

Vi startade Nordcon AS år 2014 med en idé om att öka fokus på kundernas behov av rationella och individuella lösningar.

Vi strävar efter att vara länken mellan kund och producent för att utveckla och leverera ändamålsenliga produkter.

Jørn Kirkeby
VD

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!