Referensprojekt

Bildet viser en container for vei, bane og sjø

VIKING GJENVINNING
Väg-Järnväg-Sjö.

Customer : Viking Recycling. (end customers – Line freight with ship trial project Kirkenes-Fredrikstad) .

Project : Geir Istad-Jørn Kirkeby. P. name; North Atlantic Waste Management AS

Problem/need : An unmet need and a coordinated project to develop a uniform concept for the transport of the same container by road, rail and sea.

Solution : To unite the different standards in the market with the intention of finding a uniform product that covers areas of use for the transport of goods by boat, rail and by car and trailer on the road. The result was approved by all parties involved and is ready for long-term testing.

Details :

  • Association of standards for swap-body, ISO and hook container transport.
  • Fastening/transport according to ISO transport by sea, rail and road.
  • Develop roof solutions for the aforementioned transport
  • Certify the product in accordance with CSC standard.
  • Process management: yes according to given standards.

EnvyTech. Sedimenterings filtersats.

Kund: EnvyTech

Prosjekt: Jørn Kirkeby. P. namn; Filtersats container

Problem/behov: Ett obesvarat behov och ett samordnat projekt för att utveckla ett enhetligt koncept för filtrering av förorenat vatten. Behovet definieras som ett komplement och en nyutvecklad system till vad som finns på marknaden idag.

Lösning: Att granska vad som finns på marknaden och utveckla ett nytt system, olikt befintliga lösningar. Detta för att kunna öka flödet av förorenat vatten och säkerställa tillräcklig sedimentering på ett banbrytande sätt.

Detaljer:

  • Föreningsönskemål från kund med banbrytande nytänkande.
  • Implementera och kombinera kända principer med givna ramar och önskemål.
  • Utveckla nya lösningar som inte finns på marknaden.
  • Experimentell och testad användning av material.
  • Processstyrning: Ja enligt givna premisser.
Bilde av sedimenteringscontainere til EnvyTech

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!