MILJÖCONTAINRAR

CONTAINER FÖR FARLIGT AVFALL

En miljöcontainer är en container som är speciellt utformad för att hantera och lagra farligt avfall på ett miljövänligt sätt. Dessa containrar kan vara utrustade med funktioner som gör det enklare att sortera och återvinna avfallet, utan risk för läckage. Containrarna är utrustade med galvaniserat galler över uppsamlingsbrunn och gummipackningar i dörrar som förhindrar inträngning av vatten. Miljöcontainrar finns i olika storlekar och typer beroende på det ändamål de är avsedda för. Användningsområden kan vara insamling av vitvaror, färg och sprayburkar, rengöringsmedel till oljefilter, spillolja och bränsle.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!