Sedimenteringscontainrar

Sedimenteringscontainrar

Sedimenteringscontainrar är en typ av container som används för att avlägsna fasta partiklar och sediment från vätskor, särskilt i förorenade vattenmassor, avloppsvatten och andra typer av industriella avfallströmmar. Sedimenteringscontainrar fungerar genom att minska hastigheten på vätskan som strömmar genom dem, så att de fasta partiklarna och sedimenten faller till botten på grund av tyngdkraften. De sediment som samlas i botten av containern kan sedan avlägsnas och hanteras på ett miljövänligt sätt.

Sedimenteringscontainrar används ofta inom industriella och kommersiella tillämpningar för att behandla avloppsvatten och förhindra utsläpp av föroreningar i miljön. Containrarna tillverkas i olika stålkvaliteter och kan variera i storlek och kapacitet beroende på tillämpningen. Sedimenteringscontainrar kan också användas i kombination med andra typer av behandlingsutrustning, såsom oljesepareringsenheter och/eller biologiska reningsverk, för att ge en mer omfattande behandling av avloppsvatten och andra industriella avfallströmmar.

Bilde av sedimenteringscontainere til EnvyTech
Bilde av mange sedementeringscontainere
Nærbilde av Lindum sedementeringscontainer

Dokumenter

Her finner du mer informasjon om produktet (Produktblad i PDF)

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!