Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt - Hållbara lösningar för framtiden

Våra anställda har arbetat med containrar och relaterade produkter för anläggning, transport, avfall och återvinning sedan 1990-talet.

Vi startade Nordcon AS år 2014 med utgångspunkt från en idé om att öka fokus på kundernas behov av rationella och individuella lösningar. Vi strävar efter att vara länken mellan kund och producent för att utveckla och leverera ändamålsenliga produkter.

Det är fortfarande vår metod: Vi skräddarsyr lösningar som ger bäst värde för våra kunder.

Det innebär att du kan köpa container från vårt lager och få den levererad imorgon.

Eller så hittar vi tillsammans lösningar som aldrig tidigare har tillverkats.
En container för både väg, järnväg och sjö är ett sådant produkt.

Steg 1
Kunden kontaktar oss, eller våra säljare kontaktar kunder

Vi strävar efter att förstå vad som är viktigast för dig som kund, så att vi kan ge dig bästa möjliga rådgivning. Användningsområde, stålkvalitet, val av lösning och deadline är avgörande faktorer.

Steg 2
Intern problemlösning

Eftersom våra anställda har bred erfarenhet involverar vi både konstruktörer och ingenjörer i arbetet med att optimera lösningar.

Steg 3
Dialog med tillverkare

Vi klarlägger kapaciteten hos våra föredragna tillverkare. För närvarande har vi ett nära samarbete med 7 containerproducenter över hela Europa.

Steg 4
Erbjudande

Vi besvarar alltid våra kunder med ett skriftligt erbjudande.

Steg 5
Accept

Lösningen sätts i beställning och produceras.

Steg 6
Direkt från tillverkaren till dig

Om så önskas kan containern levereras direkt från tillverkaren till dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!