Biocontainrar

Vätsketäta containrar

Vätsketäta containrar kallas ofta Biocontainrar eller BIO-containrar. Det är containrar som används för att transportera och eventuellt lagra biologiskt nedbrytbart material på ett säkert sätt. Dessa containrar tillverkas både i standard och högkvalitativt stål och har bakdörrar som förhindrar läckage och spridning av lukt. Dessa containrar är också en bra lösning för att minska risken för förorening och förhindra spridning av bakterier och eventuella sjukdomar.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!