Baklastning/kombi

Baklastning/kombi

En baklastning/kombicontainer i stål är en container som är utformad för att vara särskilt mångsidig och flexibel. På grund av dess robusthet är det en populär, pålitlig och praktisk lösning för de flesta avfallssorter. Inom avfallshantering är detta en klassiker! Det är en anledning till att vi ofta kallar dessa containrar i dagligt tal för sopcontainer eller avfallscontainer. Vi skiljer vanligtvis mellan öppna och slutna kombinationscontainrar (med eller utan lock) för komprimeringsbilar och lyftbilar.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!