KOMPRIMERINGSUTRUSTNING

KOMPRIMERINGSUTRUSTNING

Komprimeringsutrustning är utrustning som används för att minska volymen av material genom att applicera tryck eller kraft på dem. Detta kan vara användbart för att transportera eller lagra material på ett mer effektivt sätt. Komprimeringsutrustning kallas ofta för komprimatorer.

Nordcon har stärkt sitt försäljningsteam med en nyrekryterad försäljningschef och säljare för komprimeringsutrustning. Vi är således väl förberedda för att ta en betydande större del av marknaden för komprimeringsutrustning i den kommande tiden. Produktutbudet har väsentligt utökats för att kunna erbjuda ett fullsortiment av utrustning inom segmentet.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!