Tippcontainer

Tippcontainer

Tippcontainer

Finns i olika storlekar. Har tre olika tipp alternativ. Manuel, påkörning och gaffelskevning.