Volum containere

Volum containere

Lastväxlarflak

Volum containere bygges etter dine ønsker ang type fraksjon. Flis, restavfall og andre fraksjoner som trenger stort volum