Sedimenteringscontainer

Sedimenteringscontainer

Lastväxlarflak

Sedimenteringscontainer tillverkas som standard 25 m³. Med 3 skiljeväggar. Gångbro. Anslutning med kardankoppling