Komprimator Stationär

Stationär komprimator är designad för att pressa kartong, folie och torrt eller halvtorrt kommunalt avfall, vilket minskar volymen av lagrat avfall och transportkostnaderna. Kompressionsförhållandet är från 1:3 till 1:10 för olika typer av avfall, vilket ger återbetalning av utrustningen. Till skillnad från mobil komprimator, där driftprocessen avbryts under tömning av behållare, tillåter stationärt komprimatorsystem kontinuerlig organisering av avfallspressningsprocessen.

Komprimator KP-HSXXL-4TV—Nordcon 32

Bilder

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg!