Ansatte

Marit Lien

Marit er vår økonomisjef og controller, hun passer på alt og alle. Fra før har hun jobbet både som selvstendig næringsdrivende, daglig leder og med revisjon i mange år. Fritiden bruker Marit på trimturer i nærmiljøet, reising i inn- og utland, mat, bøker, samt tid med familie og venner.

Marit, hva er det beste med å jobbe i NordCon? – Det er et firma med gode rutiner og dyktige/engasjerte medarbeidere. Jeg får brukt mye av min kompetanse/erfaringer og dessuten lærer jeg stadig mye nytt